وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
خانه کتاب و ادبیات ایران
خانه انجمن‌های ادبی ایرانیان

 

 

 

خانه انجمنهای ادبی ایرانیان

 

در چشم‌انداز ساماندهی امور انجمن‌های ادبی کشور، نهادی مردمی و ادبی با عنوان «خانه انجمن‌های ادبی» شکل خواهد گرفت که به دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ابلاغ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زیرنظر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان- برمبنای اساسنامه‌ای که به تأیید هیئت مؤسس خانه رسیده است- به پیگیری امور انجمن‌های ادبی می‌پردازد.