وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
خانه کتاب و ادبیات ایران
تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفرجنوبی، خیابان خواجه‌نصیر، پلاک۲، طبقه۴، کارشناس امور انجمن‌های ادبی، کدپستی: ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱
تلفن: ۶۶۹۶۶۱۵۵ داخلی ۴۲۸ ، کارشناس انجمن‌های ادبی‌‌‌‌‌