وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
خانه کتاب و ادبیات ایران
فهرست نامزدهای انتخابات دبیر مجمع عمومی کشور

اطلاعیه ستاد اجرایی دومین مجمع عمومی انجمن‌های ادبی

30 فروردین 98

 

فهرست اسامی نامزدهای انتخابات دبیر مجمع عمومی کشور به شرح ذیل اعلام می‌شود:
(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نامزد)

 

* محمدرضا اربابی

* حمیدرضا اکبری

* سیدعلی آکوچکیان

* محمد پور رشیدی

* محمد جعفری

* مهدی جلیلی

* سجاد خسروی

* بهاره سالار آبادی

* پیمان سلیمانی

* احمدرضا سلیمی

* محبوبه طاری دشتی

* محمدامین فردوسی

* سیدروح الله فریدونی

* محمد باقر قوام پور

* محمد منافی ترازوج

* مهرناز مهدی آزاد

* پونه نیکوی